KAOD BV

Koopman Advies, Organisatie & Dienstverlening BV (verder KAOD) is in 1995 gestart als adviesbureau op het gebied van kwaliteit, organisatie en milieu.

Brede advies-ervaring
De adviseurs van KAOD beschikken samen over een omvangrijke kennis op veel verschillende gebieden. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Kwaliteitskundigen met brede ervaring op het gebied van UAV-GC, prestatiecontracten en systems-engineering;
 • Milieukundigen met ervaring in bouw, sloop, (petrochemische) industrie, metaal, recycling en reiniging;
 • Veiligheidskundigen (middelbaar en hoger) met ervaring in vrijwel alle branches.

De meeste adviseurs zijn tevens gekwalificeerd lead auditor voor diverse normen en hebben ruime ervaring als (lead) auditor bij diverse certificerende instellingen.

Op het gebied van certificering hebben onze adviseurs onder andere ervaring op het gebied van:

 • BRL 9335 (grond);
 • BRL SIKB 7000 (uitvoeren (water-)bodemsaneringen);
 • BRL SVMS-007 (veilig en milieukundig slopen);
 • BTR (Branche Toelichting Railinfastructuur);
 • Erkenningsregeling MRF-keurmerk (keurmerk Metaal Recycling Federatie);
 • FSC en PEFC (verantwoord houtgebruik);
 • Groenkeur;
 • ISO 9001 (kwaliteit);
 • ISO 14001 (milieu);
 • ISO 14064 (CO2-prestatieladder);
 • OHSAS 18001 (arbeidsomstandigheden);
 • SC 530 (asbestsanering) en SC 540 (asbestinventarisatie);
 • VCA (VGM Checklist Aannemers), VCU (VGM Checklist Uitzend- en Detacheringsbureaus).

Praktische instelling
Al onze adviseurs hebben ruime een werkervaring in de branches waarin zij nu als adviseur werkzaam zijn. Daardoor weten zij vanuit de praktijk tegen welke vraagstukken een organisatie kan aanlopen. Nog belangrijker: zij komen ook met praktische oplossingen voor deze problemen.